Har du råd til et Arkitekttegnet hus?

Har DU råd til et arkitekttegnet hus?

Tag TESTEN og få svaret på:

Arkitekt honorar - Prisberegning


Vælg den opgavetype du ønsker prissat.Vælg Arkitektopgaver

Vælg minimum en af arkitektopgaver du ønsker prissat.
Rabat for kontinuerlig projektering indregnes i prisoverslaget hvis du vælger flere på hinanden følgende opgaver/faser.


Vi arbejder i øjeblikket primært på Sjælland i Storkøbenhavns området.

Uden for Sjælland området byder vi udelukkende ind på "Premium" projekter.

Vi vil gerne undersøge lokalplan og servituter for din byggegrund for krav som: bebyggelses procent, maksimal højde for byggeriet, antal etager, krav til taghældning og materialevalg.


Uddyb gerne din foreløbige beskrivelse/valg.

F. eks.: "Vi ønsker et 2 etagers funkis hus med tagterrasse. Vi ønsker også en carport med plads til 2 biler. Vi kan godt lide gule mursten.
Vi er en familie på 4."

1 pers.

Vælg hvor mange personer (voksne og børn) som huset skal tegnes til.Dit telefon nr. vil kun blive brugt til evt. afklarende spørgsmål som ikke kan besvares via mail.


Hvad sker der når du trykker på knappen??

Vi sender vejledende priser på arkitekthonorar for din opgave til din email. NO MORE, NO LESS.

Check gerne om prisoverslaget kommer igennem dit spam filter.

Standard
Arkitekttegnet hjem. Tegnet til DIG, DIN byggegrund, og DINE boligbehov/ønsker. Byggepris:
16.000-24.000 kr. /m2
 • Timebaseret designforslag inkl. 1 revision (yderligere revisioner honoreres efter medgået tid)
 • 1x2 timers projektgennemgang med arkitekt og projektleder
 • Rådgiveransvar forsikring*
 • Betalingsbetingelser (pr. rådgivningsfase): 100% forudbetaling
Høj kompleksitet
Byggeprojekt med behov for innovative løsninger (konstruktion / topografi / byggelovgivning). Byggepris:
25.000-33.000 kr. /m2
 • Timebaseret designforslag inkl. 1-2 revisioner (yderligere revisioner honoreres efter medgået tid)
 • Dedikeret Projektleder
 • Dedikeret Arkitekt (min. 4 års anciennitet)
 • Der kan tegnes en dedikeret projektforsikring for arkitektrådgivning
 • Betalingsbetingelser (pr. rådgivningsfase): 60% forudbetaling, 40% ved gennemførelse af rådgivningsfase
Premium
"Arkitekttegnet". Byggeprojekt af PREMIUM kvalitet - design, materialevalg, kompleksitet. (Bond skurk villa). Byggepris:
34.000-50.000 kr. /m2
 • Komplet arkitekttegnet designforslag inkluderet 5 revisioner
 • Interiør-, møbel-, og lysdesign inkluderet i projektet
 • Dedikeret Projektleder
 • Dedikeret Senior Arkitekt (min. 10 års anciennitet)
 • Rapportering og kvalitetssikring 1-2 gange / mnd.
 • Direkte kontakt til chefarkitekt
 • Dedikeret projektforsikring for arkitektrådgivning er inkluderet
 • Betalingsbetingelser (pr. rådgivningsfase): 30% forudbetaling, 30% efter 30 dage, 40% ved gennemførelse af rådgivningsfase

Beregn prisen på arkitektarbejde på 2 min.

Prisen på bolig arkitektrådgivning varierer afhængigt af opgave type (nybyggeri – renovering), opgave omfang (m2) og kompleksitet samt omfanget af arkitektopgaver. 

Udfyld felterne i vores prisberegner forneden for vejledende arkitekt honorar i kroner og ører.

Hvis du ønsker et konkret tilbuddin specifikke opgave – beskriv dit byggeprojekt og tilføj dine kontaktinformationer. Vi glæder os til at høre fra dig.

P.S.: Vores rabatkampagne på individuelle projekter er også indbygget i vores prisberegner. Check endelig om du kan spare 33% af arkitekt regningen.

Rabat på individuelle projekter. Spar 1/3 af arkitekt regningen!

Hvad koster et arkitekttegnet Dispositionsforslag og Projektforslag? - Skitseprojekt pris

I skitseringsfasen udarbejder vores arkitekt et program og et skitseforslag over dit nye hus, din tilbygning eller dit ombygnings/renovationsprojekt. 

 1. Med afsæt i BBR oplysninger (Bygnings- og Boligregistret) og kommune- og lokalplaner undersøger vi hvilke muligheder og begrænsninger foreligger for din byggegrund. Vi checker bl.a.  bebyggelsesprocent, antal etager, maksimal højde, og krav til materialevalg for din byggegrund. 
 2. Vi vurderer også din byggegrunds arkitektoniske kvaliteter som: geografisk placering, orientering efter verdenshjørner, adgangsforhold, niveauforskelle, natur- og/eller havudsigt, og omkringliggende bygninger.
 3. Vi udarbejder nu det første dispositionsforslag ved at sammenligne dine boligideer, ønsker og funktionskrav med lokalplan og evt. servitutter for din byggegrund. Vi indtegner det første projektudkast ind på en situations plan af din byggegrund og opbygger en 3d volumenmodel for projektet. 
 4. Det er en god ide at mødes og gennemgå de første udkast og planlægge videre ændringer og tilpasninger af projektet. 
 5. Vi reviderer de første udkast med aftalte ændringer og detaljerer skitseprojektet. Arkitekten udarbejder plan- og facadetegninger samt 3d visualiseringer til din godkendelse.

Vælger du det arkitekttegnede skitseprojekt som eneste arkitektopgave koster det 5,5% af byggeentreprise summen. Hvis vores tegnestue også skal udarbejde dokumentation til myndighedsbehandling og projektere udbuds og byggetegninger er prisen for et skitseprojekt 4,5% af byggeentreprisen.

Hvad koster en byggetilladelse? - Myndighedsprojekt pris

Ved myndighedsbehandling af dit skitseprojekt (din byggeopgave) udarbejder arkitekten myndighedstegninger og beskrivelse til at ansøge om byggetilladelse. Vi sikrer at din byggeopgave-skitseprojekt overholder gældende bygningsreglement BR18 samt krav fra lokalplan og evt. servitutter tilskrevet din matrikel. Arkitekten udarbejder også den nødvendige dokumentation, hvis der skal ansøges om dispensation fra servitutter eller lokalplan.
Her er en liste af tegninger og dokumenter som arkitekten udarbejder til et typisk myndighedsprojekt for et enfamiliehus:

 • Situationsplan (eksisterende og fremtidige forhold) i målestok 1:200 – en plantegning der viser husets placering og orientering på byggegrunden, adgangsforhold, afstande til vej- og naboskel, samt angivelse af bebygget areal med henvisning til bebyggelsesprocenten.
 • Etage Plantegninger (eksisterende og fremtidige forhold) i målestok 1:100 – en plantegning for hver af huset etager som viser den indvendige opdeling af etagen som værelser, rum og gangarealer. Arealer er angivet i m2. Plantegningen viser også placering af døre og vinduer og kan indeholde et forslag til indretning af de enkelte rum. Mål på plantegningen er oftest angivet i mm.
 • Facadetegninger (eksisterende og fremtidige forhold) i målestok 1:100 – facadetegninger viser de enkelte facader set udefra.
  Tegninger viser placering af døre og vinduer i de enkelte facader og angiver udvendige højder på huset i forhold til skrå højdeplaner (maksimal højde for bygninger på matriklen). Højder i facadetegninger er oftest angivet i mm.
 • Principsnit (eksisterende og fremtidige forhold) i målestok 1:100
 • Andrag – skriftlig ansøgning om byggetilladelse. Arkitekten ansøger om byggetilladelse for dit byggeprojekt.

Prisen for at myndighedsbehandle et skitseprojekt udarbejdet af vores arkitekter er 1,5% af byggeentreprise summen.
Hvis vi skal myndighedsbehandle et skitseprojekt udført af en anden arkitekt er prisen 2,5% af byggeentreprisen. For mindre om-tilbygninger tilbyder vi at arbejde efter regning med et overslag over forventet timeforbrug. Arkitekt timesats er 1000,- kr/time inkl. moms.
Dispensationsansøgninger anses som ekstraarbejdere og afregnes efter reelt timeforbrug med Arkitekt timesats.