...

Hvad koster en Arkitekttegnet villa, hus, sommerhus? Beregn prisen på 2 min.

Hvad koster et arkitekttegnet hjem? Beregn prisen på 2 min.

Skal du bygge et nyt hus, sommerhus, bygge til, eller bygge om i din eksisterende bolig? Prisen på en arkitekttegnet bolig varierer afhængigt af opgave type (nybyggeri / tilbygning / renovering), opgave størrelse (m2) og rum program, samt valg at byggeteknologi og materialer.  Beskriv DIT byggeprojekt i vores prisberegner forneden for vejledende pris på DIN arkitekttegnet bolig i kroner og ører.

Arkitekttegnet villa i 2 etager til en skrånende byggegrund.

Dette hus kræver en ret speciel byggegrund. Men vi overvejer alligevel at indføre en revideret model af denne villa i vores huskatalog. Til alle Jer med en skrånende byggegrund og et ønske om at inddrage udsigten i dagligdagen.

Har DU en atypisk byggegrund? Skal DIT/Jeres hjem designes specifikt til Jeres boligbehov? Tagterrasse?

Beregn vejledende priser på opførelse af DIT unikke, arkitekttegnede hus / villa / sommerhus / tilbygning / ombygning / …


Selvom beregningen af prisen sagtens kan klares hurtigere end
2 minutter
og 59 sekunder, brug endelig lige så lang tid du har brug for.

Arkitekt PRISER + GRATIS Arkitekt

GRATIS Arkitekt?

Ja. Hver TORSDAG tilbyder vi uforpligtende GRATIS telefonisk arkitektrådgivning til alle kommende/igangværende bygherrer. For at BOOKe en GRATIS telefonisk konsultation/projektgennemgang med en af vore Arkitekter: 1. Vælg konsultation type 2. Find en ledig tid i vores mødekalender 3. Udfyld dine kontaktoplysninger 4. Beskriv kort dit byggeprojekt (max. 250 tegn), eller emner du ønsker at gennemgå med arkitekten.

er du mere i humør til at SHOPPE Arkitekttegnede MØBLER?

Forneden finder du et udpluk af vore arkitekters “GUILTY PLEASURES” - danske, arkitekttegnede DESIGN-MØBLER.

ÆGGET lænestol - design Arne Jacobsen 1958 for Fitz Hansen som del af totaldesign til Royal Hotel i København.

Arkitekttegnede Designmøbler og Interiørshop   

Vi er ret glade for at indrette vore arkitekttegnede huse med danske møbelklassikere. Her forneden kan du se et udvalg af møbler som vi bruger i vores projekter:

NH-pakke-post

Vi udbygger løbende vores huskatalog med nye spændende projekter. 

Tilmeld dig vores GRATIS nyhedsbrev og modtag nyheder og opdateringer om nye arkitekttegnede huse fra NORDIC – HOME.

For at bekræfte din tilmelding skal du venligst klikke på linket i den e-mail, som vi sender til dig.

Standard
Arkitekttegnet hjem
$ /m2
 • Timebaseret designforslag inkl. 1 revision (yderligere revisioner honoreres efter medgået tid)
 • 1x2 timers projektgennemgang med arkitekt og projektleder
 • Rådgiveransvar forsikring*
 • Betalingsbetingelser (pr. rådgivningsfase): 100% forudbetaling
Høj kompleksitet
Byggeprojekt med behov for innovative løsninger (konstruktion / topografi / byggejura)
$$ /m2
 • Timebaseret designforslag inkl. 1-2 revisioner (yderligere revisioner honoreres efter medgået tid)
 • Dedikeret Projektleder
 • Dedikeret Arkitekt (min. 4 års anciennitet)
 • Der kan tegnes en dedikeret projektforsikring for arkitektrådgivning
 • Betalingsbetingelser (pr. rådgivningsfase): 60% forudbetaling, 40% ved gennemførelse af rådgivningsfase
Premium
"Arkitekttegnet". Byggeprojekt af PREMIUM kvalitet - design, materialevalg, kompleksitet. (Bond skurk villa)
$$$ /m2
 • Komplet arkitekttegnet designforslag inkluderet 5 revisioner
 • Dedikeret Projektleder
 • Dedikeret Senior Arkitekt (min. 10 års anciennitet)
 • Rapportering og kvalitetssikring 1-2 gange / mnd.
 • Direkte kontakt til chefarkitekt
 • Dedikeret projektforsikring for arkitektrådgivning er inkluderet
 • Betalingsbetingelser (pr. rådgivningsfase): 30% forudbetaling, 30% efter 30 dage, 40% ved gennemførelse af rådgivningsfase

Hvad koster et arkitekttegnet Dispositionsforslag og Projektforslag? - Skitseprojekt pris

I skitseringsfasen udarbejder vores arkitekt et program og et skitseforslag over dit nye hus, din tilbygning eller dit ombygnings/renovationsprojekt. 

 1. Med afsæt i BBR oplysninger (Bygnings- og Boligregistret) og kommune- og lokalplaner undersøger vi hvilke muligheder og begrænsninger foreligger for din byggegrund. Vi checker bl.a.  bebyggelsesprocent, antal etager, maksimal højde, og krav til materialevalg for din byggegrund. 
 2. Vi vurderer også din byggegrunds arkitektoniske kvaliteter som: geografisk placering, orientering efter verdenshjørner, adgangsforhold, niveauforskelle, natur- og/eller havudsigt, og omkringliggende bygninger.
 3. Vi udarbejder nu det første dispositionsforslag ved at sammenligne dine boligideer, ønsker og funktionskrav med lokalplan og evt. servitutter for din byggegrund. Vi indtegner det første projektudkast ind på en situations plan af din byggegrund og opbygger en 3d volumenmodel for projektet. 
 4. Det er en god ide at mødes og gennemgå de første udkast og planlægge videre ændringer og tilpasninger af projektet. 
 5. Vi reviderer de første udkast med aftalte ændringer og detaljerer skitseprojektet. Arkitekten udarbejder plan- og facadetegninger samt 3d visualiseringer til din godkendelse.

Vælger du det arkitekttegnede skitseprojekt som eneste arkitektopgave koster det 5,5% af byggeentreprise summen. Hvis vores tegnestue også skal udarbejde dokumentation til myndighedsbehandling og projektere udbuds og byggetegninger er prisen for et skitseprojekt 4,5% af byggeentreprisen.

Hvad koster en byggetilladelse? - Myndighedsprojekt pris

Ved myndighedsbehandling af dit skitseprojekt (din byggeopgave) udarbejder arkitekten myndighedstegninger og beskrivelse til at ansøge om byggetilladelse. Vi sikrer at din byggeopgave-skitseprojekt overholder gældende bygningsreglement BR18 samt krav fra lokalplan og evt. servitutter tilskrevet din matrikel. Arkitekten udarbejder også den nødvendige dokumentation, hvis der skal ansøges om dispensation fra servitutter eller lokalplan.
Her er en liste af tegninger og dokumenter som arkitekten udarbejder til et typisk myndighedsprojekt for et enfamiliehus:

 • Situationsplan (eksisterende og fremtidige forhold) i målestok 1:200 – en plantegning der viser husets placering og orientering på byggegrunden, adgangsforhold, afstande til vej- og naboskel, samt angivelse af bebygget areal med henvisning til bebyggelsesprocenten.
 • Etage Plantegninger (eksisterende og fremtidige forhold) i målestok 1:100 – en plantegning for hver af huset etager som viser den indvendige opdeling af etagen som værelser, rum og gangarealer. Arealer er angivet i m2. Plantegningen viser også placering af døre og vinduer og kan indeholde et forslag til indretning af de enkelte rum. Mål på plantegningen er oftest angivet i mm.
 • Facadetegninger (eksisterende og fremtidige forhold) i målestok 1:100 – facadetegninger viser de enkelte facader set udefra.
  Tegninger viser placering af døre og vinduer i de enkelte facader og angiver udvendige højder på huset i forhold til skrå højdeplaner (maksimal højde for bygninger på matriklen). Højder i facadetegninger er oftest angivet i mm.
 • Principsnit (eksisterende og fremtidige forhold) i målestok 1:100
 • Andrag – skriftlig ansøgning om byggetilladelse. Arkitekten ansøger om byggetilladelse for dit byggeprojekt.

Prisen for at myndighedsbehandle et skitseprojekt udarbejdet af vores arkitekter er 1,5% af byggeentreprise summen.
Hvis vi skal myndighedsbehandle et skitseprojekt udført af en anden arkitekt er prisen 2,5% af byggeentreprisen. For mindre om-tilbygninger tilbyder vi at arbejde efter regning med et overslag over forventet timeforbrug. Arkitekt timesats er 1000,- kr/time inkl. moms.
Dispensationsansøgninger anses som ekstraarbejdere og afregnes efter reelt timeforbrug med Arkitekt timesats.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.