GRATIS Arkitektrådgivning

Book GRATIS Arkitektrådgivning

Undgå dyre og tidskrævende fejl i Dit byggeprojekt. BOOK en uforpligtende GRATIS telefonisk projektgennemgang med en af vore Arkitekter. Beskriv kort dit byggeprojekt. Skal du bygge et nyt hus, sommerhus, bygge til, eller bygge om i din eksisterende bolig? Skriv gerne din byggegrund adresse i adresse feltet, så undersøger vi kommune- og lokalplan forhold for din matrikel. Se også vores liste af nyttige hjemmesider og ressourcer der giver adgang til vigtigste informationer om din byggegrund:

Nyttige hjemmesider, værktøj og ressourcer

Vi har lavet en liste af nyttige hjemmesider, værktøj og ressourcer der kan hjælpe med til at afklare omfanget og muligheder i Jeres byggeprojekt. Her har I bl. a. mulighed for at downloade eksisterende byggetegninger og byggetilladelser, indhente informationer om Jeres byggegrund, samt undersøge hvad I kan bygge på Jeres matrikel.

BBR-oplysninger

Et landsdækkende Bygnings-, og Bolig Register der giver mulighed for at indhente boligtekniske BBR-oplysninger om eksisterende bygninger på Jeres byggegrund. BBR-oplysninger kan tilgås via:

Lokalplan

Lokalplanen for en boligområde angiver de lokalspecifikke regler for Jeres matrikel. Bebyggelsesprocent, bygningens funktion, maks. antal etager, maks. højde, og evt. begrænsninger i materialevalg er nogle af lokalplanbestemmelser som er mest afgørende for hvad I må bygge på Jeres byggegrund. Lokalplanen for Jeres matrikel kan tilgås via:

Servitutter og tinglysninger

Eventuelle servitutter og tinglysninger kan have en afgørende betydning for udformning og opførelse af Jeres boligprojekt. Servitutter og tinglysninger kan undersøges via:

Eksisterende byggetegninger og byggetilladelser

De fleste byggesagsarkiver er blevet digitaliseret og kan tilgås online via weblager.dk eller via de respektive kommuners byggesagsarkiver. Her får I adgang til gamle byggetegninger og byggetilladelser for Jeres matrikel.

Bygningsreglement (BR18)

Bygningsreglementet er en samling af gældende byggelovgivning som beskriver krav til udformning og opførelse af Jeres byggeprojekt. BR18 findes på:

GRATIS arkitektrådgivning

Vores tegnestue tilbyder uforpligtende GRATIS telefonisk arkitektrådgivning til alle kommende bygherrer. BOOK en projektgennemgang / konsultation via: